Hem
Kalejdo AB
Förfinandet av en redan existerande webbplats.
Med Kalejdo arbetade vi mycket med frontend design och optimering av användarupplevelsen. Allt från färgteman till layout har förbättrats. Vi började arbetet med att göra en analys av webbplatsen på alla punkter, inte bara designen, och levererade denna analys till Kalejdo. I det hela är detta ett avslutat projekt, men det finns intresse från Kalejdos sida att ytterligare vidareutveckla webbplatsen.